درون ساز
0
02166561928

موفقیت را تجربه کنید

وقتی در سربالایی نقشه راه زندگی تون به سرعت مناسبی برسید و هر روز سرعتتون بالاتر بره زمانی میرسه که حتی اگر چیزهایی را از دست بدهید راحت از کنارش خواهید گذشت اما در اون حال هم بهتره سرعت رو کم کنید تا مکبادا از پشت تعادل رو از دست داده و به پایین سقوط کنید شناخت راه و جایگاهش و چگونه طی کردن اون بسیار با اهمیت است و از همه چیز مهم تر توانایی و مهارت یافتن شماست که باعث رسیدن به قله موفقیت خواهد بود

آکادمی درون ساز

 

درست اومدید بسوی خودآگاه با به آگاهی رساندن شما و اینکه در خودآگاهی درستی گام بردارید شما را هدایت خواهد نمود با فهم و یادگیری مباحث خودشناسی و دیگر شناسی و فهم ( من و او )هم رابطه با خودتون و هم در رابطه با همسر خود و هم همکارانتون و هم دوستان و غیره و هم در رابطه با ارتباط برقرار کردن با شغل تون و هم پیدا کردن اونچه مناسب شماست با شخصیت شما بلحاظ کسب و کار و بسیاری موارد دیگر مانند چگونه برطرف نمودن انسداد های چاکراهی و با نبض هستی متعادل شدن و چشمه وجود و قلب را صاف کردن و چشم سوم رو باز نمودن همه و همه آشنا خواهید شد .

تخفیف شگفت انگیز

متاسفانه مطلبی یافت نشد!

در علم و فلسفه طبیعی انسان دارای سه قوه است که از سه عنصر لطیف که بسیار پرسرعت هستند بدلیل لطافت شان ( مانند عطر که بمحض باز شدن درب شیشه عطر بویش به چندین متر آنطرف تر میرسد و دیده اید که سرعت بسیار بالایی دارد) که به آن مثلا روح حیوانی و یا انسانی گفته اند که وقتی نیم دایره هایی از قلب و مغز به بیرون میزنند حالات شادی و غضب بوجود میاورند و وقتی حرکت و سرعتشان کم شوند حالات غم و رخوت و افسردگی موجود میشود پس بهتر است بدانید که رعایت برخی امور برای تعادل در مزاج و ایجاد حرکات متعادل در بدن باعث تهادل در حالات و رفتار شما خواهد گردید .

طراحان برتر اشارت

در علم و فلسفه طبیعی انسان دارای سه قوه است که از سه عنصر لطیف که بسیار پرسرعت هستند بدلیل لطافت شان ( مانند عطر که بمحض باز شدن درب شیشه عطر بویش به چندین متر آنطرف تر میرسد و دیده اید که سرعت بسیار بالایی دارد) که به آن مثلا روح حیوانی و یا انسانی گفته اند که وقتی نیم دایره هایی از قلب و مغز به بیرون میزنند حالات شادی و غضب بوجود میاورند و وقتی حرکت و سرعتشان کم شوند حالات غم و رخوت و افسردگی موجود میشود پس بهتر است بدانید که رعایت برخی امور برای تعادل در مزاج و ایجاد حرکات متعادل در بدن باعث تهادل در حالات و رفتار شما خواهد گردید .

AllEscortAllEscort